Розробка креативної кампанії
МЦ «Мати та дитина»

МЦ «Мати та дитина»

Розробка стратегії та креативної кампанії для медичного центру
репродуктивного здоров'я «Мати та дитина»

Креативна кампанія базується на основному повідомленні: «І ти будеш мати!»
Повідомлення зчитується відразу в кількох контекстах, перший і найголовніший з погляду клініки в тому, що ми готові
поділитися з тобою всім, що маємо. Другий – емоційний, безпосередньо заявляє про материнство.
Вся інформація транслюється в однаковій формі:
Маємо… І ти будеш мати!
Під час кампанії розроблялись деталі фірмового стилю та різноманітні рекламні матеріали.